Innkalling til Årsmøte

By | 25. februar 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG DEN 4 /3-18 kl 14.00

Vi har gleden til å innkalle til ordninært årsmøte i ridehallen (2 etg) til Molde hestesportsklubb på skaret .

 

ÅRSMØTETS SAKLISTE

-Godkjenning av innkalling og saksliste

-Valg av møteleder og referent.

-Årsmelding 2017

-Regnskap 2017 som legges frem på Årsmøtet

-Fastsettelse av medlemskontigent 2018

-Valg

-Innkommende Saker

Forslag om saker til behandling må være styret i hende senest 26 .Februar .

 

Enkel servering

Vi ønsker alle hjertelig velkommen !