Lagets historie

Ytre Nordmøre og Romsdal Fjordhestlag

Stiftet 30. mars 2008

På årsmøtet til Møre og Romsdal Fjordhestlag våren 2007 ble det fremlagt en forespørsel om å danne et nytt lag i Romsdalsregionen.
Det kom der forslag på at en kunne slå seg sammen med Søre Nordmøre Fjordhestlag, dette laget ble stiftet 23.april 1948, men hadde hatt liten aktivitet de siste 10 åra.

Det ble jobbet med en sammenslåing i et års tid, og det nye laget ble stiftet 30.mars 2008.

Laget fikk navnet YTRE NORDMØRE OG ROMSDAL FJORDHESTLAG.

Det dekker følgende kommuner: Nesset, Midsund, Aukra, Fræna, Molde, Kristiansund, Averøy, Frei, Eide og Gjemnes.

Vi fant frem til ca.35 fjordhesteiere i områdene som ble tilskrevet. 12 personer møtte opp på stiftelsesmøtet.
Det ble opprettet et interimstyre som frem til årsmøte vår 2009 jobbet med forslag til vedtekter, aktiviteter og kartlegging av fjordhesteiere i området.
Interimstyret bestod av:
Nils Magne Bjørshol, Averøy
Geir Inge Almås, Farstad
Tor Magne Dyrhaug, Eide
Vivi Lange, Molde

Aktivitetene til laget skal bestå i å arrangere kurs, treningssamlinger, turer og vurdere interessen for å leie inn hingst. Laget ønsker også, om mulig, å tilrettelegge treningssamlinger for ungdom som ønsker å satse på Fjordhest-NM.

Laget har leid inn flere hingster, Heino ble innleid sommeren 2008 og hadde 10 hopper til bedekning. I 2009 var det hingsten Draggutt som ble leid inn, 11 hopper ble da sluppet på beitet. 3.premie hingsten Elvar ble leid inn sommeren 2010 og av de 12 hoppene som ble sluppet på beitet ble 9 drektige. I 2011 leide ikke laget hingst, men i 2012 og 2013 samarbeidet vi med Sykkylven Fjordhestlag om hingst.

Laget har invitert til flere kurs og aktiviteter gjennom årene som vi ikke har kunnet gjennomføre på grunn av for få påmeldte. Vi gjennomførte temmekurs i 2009 og har hatt noen fine turer i Goddalen på Eide.
Laget har vært representert på Dyregoddagene i flere år, med stand og kjøring med hest og vogn.
Laget har samarbeidet med Fræna Rideklubb og Molde og omegn Travklubb om hestens dag(2014).

Laget har også gjennomført flere utstillinger,
Uoffisiell utstilling på Skaret i samarbeid med Molde Hestesportsklubb i april 2010, med 10 påmeldte hester.
I 2013 hadde laget ansvar for kombinertutstilling, vi samarbeidet da med Fræna Rideklubb og Molde og omegn Travklubb. Dette var et stort arrangement som ble en stor suksess!

I 2016 hadde laget ansvar for kombinertutstilling ,denne ble  avholdt 20.august med de samme samarbeidspartnere som sist i rideanlegget på Syltesetra . Dette året ble det ny rekord med 47 meldte hester og ble en stor suksess !